Prawo karne

 

kajdankiOferuję pomoc prawną na każdym etapie toczącego się postępowania przygotowawczego, sądowego i egzekucyjnego w obrębie prawa karnego. Świadczone przeze mnie usługi obejmują reprezentację klienta przed sądami, urzędami i organami ścigania, m.in. policją i prokuraturą. Oskarżenie o popełnienie czynu zabronionego lub przestępstwa wiąże się z silnym stresem, w którym trudno jest samodzielnie ustalić linię obrony. Moja pomoc prawna polega nie tylko na opracowaniu tej strategii, ale również na przygotowaniu pism procesowych, takich jak:

  • wnioski o umorzenie grzywny,
  • wnioski o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • wnioski o przerwę w odbywaniu kary,
  • wnioski o zatarcie skazania.

Współpracuję zarówno z osobami oskarżonymi o popełnienie przestępstwa, jak i pokrzywdzonymi. W zależności od charakteru postępowania karnego pełnię funkcję obrońcy lub pełnomocnika.

 

Prawo wykroczeń

Moją specjalizacją jest także prawo wykroczeń, nazywane inaczej prawem karno-administracyjnym. Wykroczenie nie ma charakteru kryminalnego i, w porównaniu do przestępstwa, jest lekkim naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Jako przykłady można wymienić tutaj zakłócanie porządku publicznego, handlu bez zezwolenia czy też naruszenie przepisów drogowych przez kierowców.

W dziedzinie prawa wykroczeń, identycznie jak w przypadku prawa karnego, zajmuję się prowadzeniem mediacji i negocjacji, sporządzaniem środków zaskarżenia i pism procesowych, a także udzielam porad prawnych na każdym etapie toczącego się postępowania.

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej