Prawo cywilne

 

paragraf złotyJedną z moich specjalizacji jest prawo cywilne – dziedzina regulująca stosunki cywilnoprawne między równorzędnymi podmiotami, a więc osobami fizycznymi i prawnymi. Dzieli się ona na następujące działy: prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo rzeczowe i prawo zobowiązań. W mojej Kancelarii zajmuję się wszystkimi wymienionymi gałęziami prawa, prowadząc sprawy spadkowe, rozwodowe itp. Wśród nich znajdują się sprawy o:

  • nabycie spadku,
  • odrzucenie spadku,
  • podział spadku,
  • zachowek spadku,
  • sporządzanie testamentów.

Prowadzę także sprawy rodzinne związane z alimentami i ustaleniem opieki nad dziećmi.

W ramach świadczonych usług sporządzam pisma procesowe w zakresie prawa cywilnego, m.in.:

  • pozwy,
  • sprzeciwy,
  • apelacje,
  • skargi kasacyjne.

Reprezentuję również osoby fizyczne i prawne w postępowaniach odbywających się przed urzędami, organami władzy publicznej oraz sądami cywilnymi, administracyjnymi i karnymi.

 

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Kolejną dziedziną, którą zajmuję się w ramach prawa cywilnego, są odszkodowania i zadośćuczynienia. Wiele osób używa obydwu terminów jako synonimy, w rzeczywistości jednak świadczenia te znacznie się od siebie różnią. Zasadniczą różnicą jest charakter szkody. W przypadku odszkodowań rekompensata udzielana jest za szkody majątkowe, jeśli zaś chodzi o zadośćuczynienia – szkody niemajątkowe. Rozumie się przez nie np. ból fizyczny odniesiony w wyniku wypadku i ból psychiczny związany z naruszeniem wizerunku, dobrego imienia i dóbr osobistych.

Prowadzę nie tylko sprawy o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia, ale również postępowania egzekucyjne, których celem jest uzyskanie należności od dłużnika na rzecz wierzyciela.

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej